Portal moja4zida.hr - uvjeti korištenja

ILUSTRATOR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Britanski trg 10, omogućuje Vam korištenje usluga i sadržaja internet stranica www.moja4zida.hr, u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Smatra se da su korisnici internet stranica www.moja4zida.hr i svih pridruženih stranica u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Ukoliko niste suglasni s ovim Uvjetima korištenja, molimo Vas da ne pristupate našoj internet lokaciji i ne koristite naše sadržaje. Ako imate bilo kakvih nejasnoća ili pitanja vezanih za Uvjete korištenja, molimo Vas da se obratite našem uredništvu na e-mail adresu moja4zida@moja4zida.hr.

ILUSTRATOR d.o.o. zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj dikrecijskoj ocijeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida sadržaj ovih Uvjeta korištenja, i to bez obveze prethodne najave i/ili upozorenja. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje naših internet stranica predstavlja vaše prihvaćanje svih eventulanih izmjena.

ILUSTRATOR d.o.o. izričito zabranjuje bilo kakvo korištenje internet stranica www.moja4zida.hr na način i/ili u svrhe, kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis, koji je na snazi u Republici Hrvatskoj, kao i dobri običaji.

1. UVJETI KORIŠTENJA

Preuzimanje i ispis bilo kojeg materijala i/ili sadržaja dostupnog na internet stranicama www.moja4zida.hr, te pregled takvih materijala i sadržaja moguće je samo u osobne svrhe.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela, bez izričitog pismenog dopuštenja društva Ilustrator d.o.o. i drugih nositelja autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

2. AUTORSKA PRAVA

Sadržaji i usluge na internet stranicama www.moja4zida.hr zaštićeni su autorskim pravima, koja ili pripadaju društvu ILUSTRATOR d.o.o. ili su ustupljena istom društvu kao pravo iskorištavanja autorskih prava pripadajućih autorskih djela.

Sadržaji (fotografije, slike, video, tekstovi i sl.) na internet stranicama www.moja4zida.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati niti na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog pristanka društva ILUSTRATOR d.o.o.

Sadržaji objavljeni na internet stranicama www.moja4zida.hr mogu se koristiti samo za osobne potrebe korisnika, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

  • korisnik se smije koristiti sadržajima jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava društva ILUSTRATOR d.o.o. i trećih osoba;
  • korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama, bez prethodnog pisanog pristanka društva ILUSTRATOR d.o.o.

3. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

ILUSTRATOR d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika internet stranica www.moja4zida.hr.

4. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje svoju suglasnost da društvo ILUSTRATOR d.o.o. nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim za sljedeće:

  • za to koji se korisnik koristi uslugama i sadržajima internet stranica www.moja4zida.hr;
  • za učinak, koji sadržaj i usluge na internet stranicama www.moja4zida.hr imaju ili bi mogli imati na korisnike;
  • za način na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge na internet stranicama www.moja4zida.hr;
  • za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih na internet stranicama www.moja4zida.hr.

ILUSTRATOR d.o.o. nije odgovoran korisniku niti trećim osobama za štetu, bilo imovinsku, bilo neimovinsku, koja je povezana s korištenjem sadržaja i uslugama na internet stranicama www.moja4zida.hr. Prihvaćanje odricanja od odgovornosti društva ILUSTRATOR d.o.o. nužan je preduvjet korištenja sadržaja i usluga interenet stranica www.moja4zida.hr.

ILUSTRATOR d.o.o. ne garantira korisnicima da će internetske stranice i usluge www.moja4zida.hr funkcionirati bez pogrešaka i prekida.

5. DRUGE INTERNET STRANICE

Internet stranice www.moja4zida.hr sadrži i veze s drugim internet stranicama (linkovi), koje su kreirale treće osobe. ILUSTRATOR d.o.o. nema nadzor na navedenim internet stranicama, te se stoga potpuno odriče svake odgovornosti za sadržaj na internet stranicama, koje su kreirale treće osobe.

6. www.moja4zida.hr FORUM

Svaki ispisani sadržaj na www.moja4zida.hr Forumu izražava mišljenja, stavove i uvjerenja njihovih autora, a nikako ne vlasnika takvog Foruma - društva ILUSTRATOR d.o.o. odnosno moderatora takvog Foruma. 

Članovi odnosno sudionici Foruma u potpunosti su odgovorni za sve informacije i sadržaje, koje objavljuju i za objavljene sadržaje i informacije nije odgovoran vlasnik Foruma – društvo ILUSTRATOR d.o.o., a niti moderator zadužen za upravljanje Forumom.

Forum zadržava pravo uklanjanja i izmjene bilo kojeg dijela informacija i/ili sadržaja objavljenih na Forumu, bez posebne najave i/ili obavijesti autoru spornog materijala, za koje se smatra da se na bilo koji način protivi uvjetima i filozofiji Foruma.a sadržaj na internetskim stranicama koji su kreirale treće osobe.